رشته های موجود در مرکز قیدار:
لیست رشته های کاردانی به کارشناسی
 
لیست رشته های کارشناسی فنی و مهندسی
 ردیف
رشته
 ردیف
رشته
1
امور تربیتی
1
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
2
آموزش دینی و عربی
2
علوم کامپیوتر
3
حرفه و فن
3
IT
4
آموزش و پرورش ابتدایی
4
مهندسی کشاورزی- علوم دامی
5
آموزش ریاضی
5
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
6
آموزش زبان
6
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (تجمیع)
7
علوم تجربی
7
مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی
8
تربیت معلم قرآن کریم
8
مهندسی کشاورزی – منابع طبیعی و شیلات
9
مهندسی تولیدات دامی
 
 
10
تربیت بدنی
 
 
لیست رشته های کارشناسی علوم انسانی
لیست رشته های کارشناسی علوم پایه
 ردیف
رشته
ردیف 
رشته
1
حقوق
1
ریاضی کاربردی
2
علوم تربیتی- مدیریت برنامه ریزی آموزشی
2
ریاضیات و کاربردها
3
علوم تربیتی- مشاوره و راهنمائی
3
آمار
4
علوم اجتماعی- پژوهشگری
4
آمار و کاربردها
5
علوم اجتماعی- برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
 
 
6
علوم اجتماعی- تعاون و رفاه
 
 
7
روانشناسی عمومی
 
 
8
روانشناسی عمومی
 
 
9
الهیات- فلسفه و کلام
 
 
10
الهیات- فقه و مبانی حقوق
 
 
11
مدیریت دولتی
 
 
12
جغرافیا انسانی- روستایی
 
 
13
جغرافیا انسانی
 
 
14
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 
 
15
جغرافیا و برنامه ریزی شهری(جدید)
 
 
16
حسابداری
 
 
17
علوم سیاسی
 
 
18
مدیریت بازرگانی
 
 
19
مدیریت بازرگانی
 
 
20
اقتصاد نظری
 
 
21
اقتصاد نظری
 
 
22
زبان و ادبیات انگلیسی
 
 
23
مترجمی زبان
 
 
24
تربیت بدنی
 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما